3

ضخامت ورق : 6 میلیمتر
نوع پوشش : آبکاری گالوانیزه
کد محصول : 104

15

ضخامت ورق : 1.25 میلیمتر
نوع پوشش : آبکاری گالوانیزه
کد محصول : 102

1

ضخامت ورق : 1.5 میلیمتر
پوشش : آبکاری گالوانیزه
کد محصول : 101

6

ضخامت ورق : 2 میلیمتر
نوع پوشش : آبکاری گالوانیزه
کد محصول : 115


مشاهده لیست کامل محصولات...