بایگانی دسته بندی ها : محصولات

34

ضخامت ورق : 1.5 میلیمتر
نوع پوشش : آبکاری گالوانیزه
کد محصول : 129

32

جنس بدنه : آلومینیوم نو
نوع پوشش : آبکاری نیکل کروم
کد محصول : 128

31

ضخامت ورق : 2 میلیمتر
جنس بدنه : آهن
کد محصول : 127

35

جنس بدنه : سرب خشک
نوع پوشش : آبکاری نیکل کروم
کد محصول : 126

14

ضخامت ورق : 1.5 میلیمتر
نوع پوشش : آبکاری کروم
کد محصول : 124

19

ضخامت ورق : 1.5 میلیمتر
نوع پوشش : آبکاری کروم
کد محصول :123

26

جنس بدنه : سرب زاماک
نوع پوشش : آبکاری کروم
کد محصول : 122

25

جنس بدنه : سرب زاماک
نوع پوشش : آبکاری کروم
کد محصول : 106