بایگانی دسته بندی ها : گونیا

34

ضخامت ورق : 1.5 میلیمتر
نوع پوشش : آبکاری گالوانیزه
کد محصول : 129

20

ضخامت ورق : 2 میلیمتر
نوع پوشش : آبکاری گالوانیزه
کد محصول : 114

33

ضخامت ورق : 2 میلیمتر
نوع پوشش : ———–
کد محصول : 119