بایگانی دسته بندی ها : لولا

31

ضخامت ورق : 2 میلیمتر
جنس بدنه : آهن
کد محصول : 127

5

ضخامت ورق : 1.5 میلیمتر
نوع پوشش : رنگ استاتیک
کد محصول : 108

7

ضخامت ورق : 1.5 میلیمتر
نوع پوشش : آبکاری قهوه ای
کد محصول : 113

9

ضخامت ورق : ———
نوع پوشش : رنگ قهوه ای
کد محصول : 118

18

ضخامت ورق : 1.5 میلیمتر
نوع پوشش : آبکاری قهوه ای
کد محصول : 121